Historiska institutionen

Öppettider

Covid-19

Antagning

Sen anmälan

Terminstid

Registrering

Tillfällig dispensansökan

Omregistrering

Reservupprop

Schema och litteratur

Lärplattform och verktyg

Öppettider under jul och nyår

Historiska institutionen håller stängt 23 december till och med den 9 januari.

Vårterminen 2022 inleds med webbaserad undervisning vid Historiska institutionen

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att inleda vårterminen 2022 med webbaserad undervisning. Beslutet är fattat efter myndigheternas skärpta riktlinjer kring bland annat distansering och hemarbete.

Beslutet gäller terminsdel A, till och med 16 februari och gäller samtliga dag- och kvällskurser på grundnivå. Kurserna ges via internet med hjälp av verktyget Zoom.

Våra utbildningar på avancerad nivå ges som en kombination mellan campus- och webbaserad undervisning.

Historiska institutionens bedömning är att det saknas både undervisningslokaler och lärarresurser för att upprätthålla campusundervisning utifrån rekommendationen om ”delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna”, som har framförts från regeringen.

Studenter ansvarar själva för att myndigheternas och universitetets beslut och riktlinjer avseende olika säkerhetsåtgärder följs. Som student får du information om din kurs via din kurssida på lärplattformen Athena. Där hittar du också information om Zoom och hur du ska använda programmet.

Observera att de flesta av institutionens medarbetare arbetar hemifrån. Kontakt med studievägledare, studentexpedition och lärare sker via mejl eller telefon.

Beslutet kan komma att omprövas om riktlinjer och rekommendationer förändras.

Information till studenter om universitetets arbete i samband med covid-19, samt frågor och svar kring pandemins påverkan på dina studier finns på denna länk: https://www.su.se/corona

Antagning

Har du frågor om antagningen ring 08-16 49 22 (växel 08-16 20 00) eller e-posta studentavdelningen@su.se

Sen anmälan

De kurser och program där det kan finnas platser kvar öppnar för sen anmälan den 15 december. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Mer information om sen anmälan och återanmälan hittar du på universitetets centrala webbplats

Vårterminen 2022 (2022-01-17 - 2022-06-03)

Period 1:
Terminsdel A: Måndag 17/1
Terminsdel B: Torsdag 17/2

Period 2:
Terminsdel C: Tisdag 22/3
Terminsdel D: Måndag 2/5

Registrering

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig på student.ladok.se

Webbregistreringstider

Historia I inom ämneslärarprogrammet (HIÄ101) : 2022-01-03 – 2021-01-09
Övriga kurser: 2022-01-03 – 2022-01-10

Ansökan om tillfällig dispens

Eftersom vårterminen startar dagen efter att höstterminen tar slut kan det hända att poängen från höstterminens avslutande tentamina inte registrerats i Ladok än. Detta kan innebära att du då inte uppfyller behörighetskraven för registrering och måste ansöka om tillfällig dispens för att få påbörja din utbildning.

Ansökan om tillfällig dispens skickas till oskar.schelin@historia.su.se veckan innan terminsstart (2022-01-10 – 2022-01-14). Ange vilken kurs du vill söka dispens för samt vilken kurs du inväntar poäng från.

Omregistrering

Om du ska delta i undervisning eller examination så behöver du vara omregistrerad på ett aktuellt kurstillfälle. Registrering på aktuell termin krävs också för att du ska kunna anmäla dig till tentamina. Observera att omregistrering endast kan erbjudas i mån av plats och att du bara kan omregistreras om du tidigare har varit registrerad på kursen. Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via student.ladok.se

Ansökan om omregistrering

Ansökan om omregistrering skickas till eedp@historia.su.se veckan innan terminsstart (2022-01-10 – 2022-01-14). Ange vilken kurs du vill omregistrera dig på, vilken eller vilka delkurser du saknar samt uppnådd närvaro på delkurserna. Vi kommmer att gå igenom alla ansökningar efter att den ordinarie registreringen samt reservantagningen är avslutad.

Reservupprop

Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post under vecka 1 och 2. Om du inte hört något från oss senast vecka 2 så innebär det att vi tyvärr inte kan erbjuda dig någon plats på utbildningen.

Schema och litteratur

Scheman och litteraturlistor finns på respektive kurssidor samt på Athena

Lärplattform samt verktyg

Alla kurser använder lärplattformen Athena, https://athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1055139

Historiska institutionen