Historiska institutionen

Öppettider

Antagning

Sen anmälan

Terminstid

Registrering

Tillfällig dispensansökan

Omregistrering

Reservupprop

Schema och litteratur

Lärplattform och verktyg

Öppettider under sommaren

Studentexpeditionen är stängd 27 juni till och med den 7 augusti.

Antagning

Har du frågor om antagningen ring 08-16 49 22 (växel 08-16 20 00) eller e-posta studentavdelningen@su.se

Sen anmälan

De kurser och program där det kan finnas platser kvar öppnar för sen anmälan den 15 juli. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Mer information om sen anmälan och återanmälan hittar du på universitetets centrala webbplats

Höstterminen 2022 (2022-08-29 - 2023-01-15)

Period 1:
Terminsdel A: Måndag 29/8 – Onsdag 28/9  
Terminsdel B: Torsdag 29/9 – Söndag 30/10

Period 2:
Terminsdel C: Måndag 31/10 – Onsdag 30/11 
Terminsdel D: Torsdag 1/12 – Söndag 15/1

Registrering

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig på student.ladok.se

Webbregistreringstider

Historia I inom ämneslärarprogrammet (HIÄ101) : 2022-08-08 – 2022-08-14
Övriga kurser: 2022-08-08 – 2022-08-21

Ansökan om tillfällig dispens

Om du har en sen examination under sommaren kan det hända att alla poäng ännu inte rapporterats in till registreringsperioden. Detta kan innebära att du då inte uppfyller behörighetskraven för registrering och måste ansöka om tillfällig dispens för att få påbörja din utbildning.

Ansökan om tillfällig dispens skickas till oskar.schelin@historia.su.se veckan innan terminsstart (2022-08-22 – 2022-08-26). Ange vilken kurs du vill söka dispens för samt vilken kurs du inväntar poäng från. Bifoga gärna ett nationellt studieintyg.

Omregistrering

Om du ska delta i undervisning eller examination så behöver du vara omregistrerad på ett aktuellt kurstillfälle. Registrering på aktuell termin krävs också för att du ska kunna anmäla dig till tentamina. Observera att omregistrering endast kan erbjudas i mån av plats och att du bara kan omregistreras om du tidigare har varit registrerad på kursen. Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via student.ladok.se

Ansökan om omregistrering

Ansökan om omregistrering skickas till eedp@historia.su.se veckan innan terminsstart (2022-08-22 – 2022-08-26). Ange vilken kurs du vill omregistrera dig på, vilken eller vilka delkurser du saknar samt uppnådd närvaro på delkurserna. Vi kommer att gå igenom alla ansökningar efter det att den ordinarie registreringen samt reservantagningen är avslutad.

Reservupprop

Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post under vecka 33 och 34. Om du inte hört något från oss senast vecka 34 så innebär det att vi tyvärr inte kan erbjuda dig någon plats på utbildningen.

Schema och litteratur

Scheman och litteraturlistor finns på respektive kurssidor samt på Athena

Lärplattform samt verktyg

Alla kurser använder lärplattformen Athena, https://athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1055139

Historiska institutionen