Historiska institutionen

Öppettider

Antagning

Sen anmälan

Terminstid

Registrering

Tillfällig dispensansökan

Omregistrering

Reservupprop

Schema och litteratur

Lärplattform och verktyg

Öppettider under jul och nyår

Studentexpeditionen är stängd 23 december till och med den 8 januari

Antagning

Information om antagningsprocessen hittar du på antagningens webbsida

Om du har frågor om antagningen ring 08-16 49 22 (växel 08-16 20 00) eller e-posta studentavdelningen@su.se

Sen anmälan

De kurser och program där det kan finnas platser kvar öppnar för sen anmälan den 15 december. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Mer information om sen anmälan och återanmälan hittar du på universitetets centrala webbplats

Vårterminen 2023 (2023-01-16 – 2023-06-04)

Period 1:
Terminsdel A: Måndag 16/1 – Onsdag 15/2
Terminsdel B: Torsdag 16/2 – Måndag 20/3

Period 2:
Terminsdel C: Tisdag 21/3 – Måndag 1/5
Terminsdel D: Tisdag 2/5 – Söndag 4/6

Registrering

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig på student.ladok.se

Webbregistreringstider

Alla kurser: 2023-01-03 – 2023-01-08

Ansökan om tillfällig dispens

Eftersom vårterminen startar dagen efter att höstterminen tar slut kan det hända att poängen från höstterminens avslutande tentamina inte registrerats i Ladok än. Detta kan innebära att du då inte uppfyller behörighetskraven för registrering och måste ansöka om tillfällig dispens för att få påbörja din utbildning.

Ansökan om tillfällig dispens skickas till oskar.schelin@historia.su.se veckan innan terminsstart (2023-01-09 – 2023-01-13). Ange ditt personnummer, vilken kurs du vill söka dispens för samt vilken kurs du inväntar poäng från. Bifoga gärna ett nationellt studieintyg.

Omregistrering

Om du ska delta i undervisning eller examination så behöver du vara omregistrerad på ett aktuellt kurstillfälle. Registrering på aktuell termin krävs också för att du ska kunna anmäla dig till tentamina. Observera att omregistrering endast kan erbjudas i mån av plats och att du bara kan omregistreras om du tidigare har varit registrerad på kursen. Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via student.ladok.se

Ansökan om omregistrering

Ansökan om omregistrering skickas till eedp@historia.su.se veckan innan terminsstart (2023-01-09 – 2023-01-13). Ange ditt personnummer,  vilken kurs du vill omregistrera dig på, vilken eller vilka delkurser du saknar samt uppnådd närvaro på delkurserna. Vi kommer att gå igenom alla ansökningar efter det att den ordinarie registreringen samt reservantagningen är avslutad.

Reservupprop

Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post veckan innan terminsstart (vecka 2). Om du inte hört något från oss under vecka 2 så innebär det att vi tyvärr inte kan erbjuda dig någon plats på utbildningen.

Schema och litteratur

Scheman och litteraturlistor finns på respektive kurssidor samt på Athena

Lärplattform samt verktyg

Alla kurser använder lärplattformen Athena, https://athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1055139

Historiska institutionen