Stockholms Universitet

Historiska institutionen
vid Stockholms universitet

Historia

bild

Jan Glete

PROFESSOR (1947-2009)
Jan Glete (1947-2009) var professor vid historiska instiutionen, Stockholms universitet. Han var en internationellt framstående forskare som verkade inom flera områden: företagshistoria, tidigmodern statsbildning samt örlogsflottornas historia.

 

Opublicerade arbeten

Cities, state formation and the protection of trade in northern Europe, 1200-1700

The Dutch navy, Dutch state formation and the rise of Dutch maritime supremacy

International relations i the Baltic 1660-1720

John Ericsson and the transformation of the Swedish naval doctrine

Kontrakt, bestick och dimensioner: Vasa och de stora skeppsbyggnadskontrakten under Gustav II Adolfs tid

Kronans artilleri. Kort genomgång av arkivmaterial och data om bärgade kanoner

Local elites and complex organisations. Interaction, innovations and the emergence of the early modern fiscal-military states

The sea power of Habsburg Spain and the development of European navies, 1500-1700

Statsbyggande och entreprenörskap: Sverige som skattemilitär stat, 1521-1721

The Swedish fiscal-military state and its navy, 1521-1721

The Swedish fiscal-military state in transition and decline, 1650-1815

Swedish Warship List 1521-1721

Svenska Örlogsfartyg 1561-1570

Svenska Örlogsfartyg 1571-1590

Svenska Örlogsfartyg 1591-1599

Svenska Örlogsfartyg 1599-1610

Den svenska armén i Tyskland 1630-1632: Storlek, sammansättning, geografiskt ursprung och förbandens ålder.

War and Politics in Early Modern Europe: Spain

Warfare and state formation in Sweden, Spain and the Dutch Republic in the early modern period

Värvade regementen i svensk tjänst 1618-1631


webmaster: Tom Silvennoinen, web@historia.su.se.

Sidan uppdaterades senast

23 September, 2009